About Les Deux

About Les Deux

HISTORIEN OM LES DEUX

Les Deux är berättelsen om ett tvärkulturellt förhållande mellan en politisk flykting och en förortskille; två personligheter som fick lov att inspirera varandra med utgångspunkt i sina skillnader.

Autenciteten av detta förhållande skapade ramen för Les Deux, ett unikt möte mellan mentaliteter.

Även om vi har kommit långt sedan dess har vårt DNA aldrig förändrats, och våra olikheter har hjälpt oss att alltid inspirera varandra för att aldrig sluta följa vår vision.

Les Deux skapades med internationella rötter och ambitioner och vi har sedan den första höstkvällen när resan startade inte blickat tillbaka, utan fortsatt sträva att bli det mest meningsfulla modemärket i världen.

VÅRT SYFTE

Vi strävar efter att skapa bättre liv genom Les Deux som varumärke. Vår vision är att bli det mest meningsfulla modemärket i världen med ett uppdrag att inspirera människor att följa sina drömmar genom att engagera oss i den värld vi lever i och tillsammans lämna ett betydande arv.

VÅRA VÄRDERINGAR

Inspirera – Vi vill inspirera andra att följa sina drömmar och aldrig sluta tro på sig själva. Allt som vi gör måste sättas i världen för att inspirera dem runt omkring oss, oavsett om det är sättet vi designar och kommunicerar våra kollektioner på, om det är vilka samarbetspartners vi arbetar med eller om det är sättet vi arbetar på. Vårt universum av inspiration sträcker sig över ett brett spektrum och är baserat på den moderna mannens liv.

Personliga relationer – Vi önskar att göra allt som vi gör personligt och meningsfullt. Vi tror att det är väsentligt att bygga förtroendefulla relationer med alla vi arbetar med, alla som följer oss ​​på denna resa och alla vi som vi har en relation eller minsta kontakt med. Vi vill inklurdera dem i vårt kontinuerliga arbete för att bli världens mest meningsfulla varumärke och därigenom påverka så många som möjligt.

-

Noggrannhet – Oavsett vad vi gör strävar vi alltid efter att ge allt av oss själva och vi pressar oss hela tiden för att bli ännu bättre. Vikten av noggrannhet ör avgörande för att vi ​​ska nå vårt mål att bli världens mest meningsfulla varumärke för så många människor som möjligt genom en inspirerande inställning till det vi gör. Därför har vi inkorporerat en gemensam förståelse för vad vi gör som varumärke.

Arv – Vår samhälleliga påverkan är essentiell, vilket betyder att värnar om i hur vi driver vårt varumärke och den värld vi bidrar till. Detta demonstreras isynnerhet genom vårt Les Deux Legacy, som har två primära fokusområden; hållbarhet och välgörenhet. Allt vårt arbete med Les Deux Legacy handlar om att lämna ett arv vi kan vara stolta över och att ta itu med dessa frågor på ett inspirerande sätt.

Les Deux Legacy

Les Deux Legacy är vårt sätt att ge tillbaka till världen genom fokuserat arbete med hållbarhet och välgörenhet. Les Deux Legacy handlar specifikt om att skapa ett arv som vi kan vara stolta över! Vi vill vara mer än bara ett klädmärke – vi vill uppfattas som ett meningsfullt varumärke i människors vardag och inspirera världen omkring oss genom allt vi gör.