6. Cookies
6.1 Cookies, syfte och relevans

Vi använder cookies till att samla in information om dig som vi använder till att anpassa och förbättra vårt innehåll på vår hemsida och till att öka värdet av våra annonser.

Om du inte önskar att vi samlar in din information ska du ta bort dina cookies. Nedanför förklarar vi mer ingående vilken information vi samlar in, till vilket syfte vi samlar in den och vilka tredje parter som har tillgång till vår insamlade information.

6.2 Vad är cookies?

Vi använder oss av cookies på vår hemsida. 

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker deras webbplats. Det betyder att den hjälper med att komma ihåg tidigare inställningar samt att skapa statistiskt grundlag och inriktade annonser. En cookie kan inte innehålla skadligt innehåll som exempelvis ett virus.

Många webbläsare (t.ex. Chrome, Explorer, Safari m.fl.) tillåter dig att ställa in webbläsaren till att neka cookies eller radera vissa cookies.

Om du väljer att göra detta kan det medföra att vår hemsidas funktioner försämras eller att du inte får tillgång till delar av innehållet.


6.3 Vilka cookies samlar vi in?

6.3.1 Förstapartscookies
Hos Les Deux använder vi cookies på www.lesdeux.se för att förbättra vår hemsida och dess funktioner. Våra cookies hjälper oss därför med att ge dig en så behaglig upplevelse som möjligt när du besöker vår hemsida.

6.3.2 Tredjepartscookies
Vi tillåter tredje parter att samla in cookies från vår hemsida (så kallade tredjepartscookies).

Vi använder oss av marknadsföring- och optimeringscookies för att uppnå en optimal drift av vår hemsida. Detta gäller bland annat Google Analytics som vi använder till att analysera hur du använder och navigerar på vår hemsida. De insamlade uppgifterna skickas och sparas på Googles servrar. Vi delar även cookies med våra partners inom sociala medier, annonser och annonsering. 

7. Den registrerades rättigheter

7.1 Du har rätt till att få åtkomst till din persondata

De personer vars uppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär bland annat att den registrerade har rätt till ett registerutdrag som visar information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. De kan även få upplyst hur länge personuppgifterna lagras och vilka som har tillgång till den. 
Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade samt att ta ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen. Mer information om detta finns på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du önskar mer information kan vi informera dig och tillhandahålla ett registerutdrag av de personuppgifter som vi behandlar. Tillgången är begränsad med respekt och beskyddande av andra personers privatliv, affärshemligheter och immateriella hemligheter.

Kontakta oss direkt för att be om ett registerutdrag. Våra kontaktupplysningar står längst ned på denna sida.

7.2 Du har rätt till att få felaktig persondata korrigerad, begränsad eller raderad

Om den persondata som vi behandlar är felaktig eller ofullständig har du rätt till att få den rättad eller begränsad. Du ska kontakta oss och upplysa oss om den felaktiga informationen och hur den ska rättas eller begränsas. 


I några tillfällen är vi förpliktade att radera din persondata. Det gäller bland annat om du har återkallat ditt samtycke. Om du menar att din persondata inte längre är nödvändig för det syfte som den blev insamlad till, kan du be om att dessa personuppgifter ska raderas. Du kan också kontakta oss om du menar att dina uppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga förpliktelser. 


Om du kontaktar oss omkring att få korrigerat, begränsat eller raderat dina personuppgifter undersöker vi om betingelserna är uppfyllda och därefter genomför vi eventuella ändringar eller radering av data så fort som möjligt.

7.3 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter

Du är berättigad att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan även invända mot vår delning av din persondata till marknadsföringssyften. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Kontakta oss direkt för att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktupplysningar står längst ned på denna sida. 

 

Om betingelserna för din invändning är uppfyllda upphör vår behandling av din persondata.

7.4 Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat personuppgifter har du i vissa fall rätt till att extrahera och använda dina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst.

Dataportabilitet innebär att du har rätt till att få de personuppgifter som du har gett oss i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. I dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges. 

Du har även rätt till att överflytta dessa uppgifter till en annan dataansvarig utan hinder. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat. 
7.5 Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina uppgifter är i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

Läs mer om hur du lämnar ett klagomål till Datainspektionen här: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

8. Kontaktinformation 
Om du vill komma i kontakt med oss, kan du göra det här:
Les Deux A/S
Bernhard Bangs Allé 25, 2 tv.
2000 Frederiksberg
Danmark
CVR.: 33506465
Telefon: +45 71 99 21 08
E-post: info@lesdeux.dk