Privatlivs- och integritetspolicy

1.    Introduktion

Din integritet är viktig för oss. I denna privatlivs- och integritetspolicy beskriver vi bland annat vilka uppgifter vi samlar in, till vilket ändamål de samlas in, på vilka sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

1.1 Genom att använda webbplatsen www.lesdeux.se och våra anslutna tjänster, samtycker du till att Les Deux Aps (omnämns som Les Deux, “vi”, “oss”, eller “vår”) behandling av dina personuppgifter som beskrivs i denna privatlivs- och integritetspolicy (omnämns som “policyn”). 

1.2 Denna policy är gällande för alla Les Deux användare och kunder från och med 25 maj 2018. Les Deux förbehåller sig sig rätten att när som helst ändra denna policy. Eventuella ändringar meddelas till användare och kunder.

2.    Personal data controller

2.1    Data controller
Les Deux är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.
2.2    Vi tar beskyddandet av dina personuppgifter på allvar 
Vi samlar in och behandlar personuppgifter från webbplatsen www.lesdeux.se och vi har därför skapat denna policy för att informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in om dig och använder oss av när du använder våra tjänster.
2.3    Vi säkerställer en rättvis och transparent databehandling
När vi ber dig om att göra din personliga data tillgänglig för oss kommer vi att informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in och vad ändamålet med med dessa är. Du får alltid information om detta när vi samlar in dina personuppgifter.
2.4    Kontaktinformation 
Om du vill komma i kontakt med oss, kan du göra det här:
Les Deux A/S
Bernhard Bangs Allé 25, 2 tv.
2000 Frederiksberg
Danmark
CVR.: 33506465
Telefon: +45 78 74 53 35
E-post: info@lesdeux.dk 

3.    Behandling av personlig data

3.1    Användning utan att dela personuppgifter

Det är möjligt att använda vår webbplats utan att ge tillåtelse till att vi samlar in dina personuppgifter som beskrivs nedan. När du använder webbplatsen kan vi använda oss av cookies, och om du väljer att inaktivera cookies kan det potentiellt reducera vår hemsidas funktionalitet. Detta kan du läsa mer om i vår cookie politik (link)

3.2 Behandling av personuppgifter när du registrerar dig för service, köper något eller kontaktar oss

Vi använder dina personuppgifter när vi tillhandahåller våra tjänster till dig, förbättrar och säkerställer kvaliteten på tjänsten och i vår kontakt med dig.

De personuppgifter som vi använder inkluderar huvudsakligen:

- Personuppgifter i form av kontakt- och bankinformation

- Information från förfrågningar till oss, klagomål, feedback etc.


Les Deux samlar inte in personlig information om våra användare eller kunder från tredje parter.

3.3 Vi samlar in och förvarar dina personuppgifter för specifika ändamål
Vi samlar in och förvarar dina personuppgifter i enlighet med specifika ändamål eller andra juridiska kommersiella syften. Det sker när vi:
 • Administrerar din relation till oss (inklusive i registreringsprocessen)
 • Behandlar ditt köp och levererar våra tjänster, inklusive genomförande av din beställning
 • Utför din begäran om specialtjänster
 • Förbättrar våra tjänster
 • Anpassar och personliggör vår kommunikation och marknadsföring till dig

Beroende på hur du handlar hos oss eller vilket ärende du har kommer vi behöva hantera dina personuppgifter för exempelvis betalning, leverans av varor eller kundtjänstärenden. Vi strävar alltid efter att endast hantera de personuppgifter som behövs för att på bästa sätt bemöta dig som kund. 

Nedan kan du mer i detalj se vilka behandlingar av uppgifter vi gör och i vilket ändamål.

3.3.1 Beställningar
Les Deux behandlar följande information med ändamålet att hantera ett köp/beställning:
 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer)
 • Betalningsinformation (t.ex. kontonummer)
 • Order- och leveransinformation (t.ex. artiklar, ordernummer, kolli-Id)
 • IP-adress
För användning av våra tjänster behandlar Les Deux även:
 • Användarnamn och webbläsardata (om detta har godkänts av användaren)
 • Administrering av betalningar
 • Beställningshistorik
 • Klagomål
 • Evenemang
 • Meddelanden på webbplatsen
 • Data som har samlas in automatiskt baserat på användarens aktivitet på webbplatsen (Läs mer om detta i vår cookie-policy)
Om du beställer varor på vår webbplats överför vi följande uppgifter till följande tredje parter:
- Kontaktuppgifter till UPS för att kunna skicka och leverera varorna
- E-postinformation till Trustpilot för att Trustpilot ska kunna kontakta dig via e-post för att låta dig utvärdera din köpupplevelse.
Vi behandlar denna information baserat på ditt samtycke och i överensstämmelse med de andra villkoren i denna policy.

Laglig grund till behandling och insamling: Fullgörande av köpeavtalet

Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationer eller garantiärenden.

3.3.2    Nyhetsbrev

Det är möjligt att bli prenumerant av vårt nyhetsbrev genom att anmäla sig på vår webbplats och vid genomförandet av ett köp. Du kan alltid avsluta prenumerationen på dessa tjänster när du vill. Du kommer inte att få andra nyhetsbrev från andra oönskade kommersiella förfrågningar från våra partners utan ditt tidigare godkännande.

Vi använder tjänsten Mailchimp för att skicka ut vårt nyhetsbrev. Om du prenumererar på nyhetsbrevet kommer ditt namn och e-postadress att överföras till Mailchimp.

Vi använder en teknik från Mailchimp som gör att vi kan se om du har klickat på länkar i din kampanj. Vi använder endast denna information för statistiska ändamål.

4.    Behandling av personuppgifter

4.1 Utlämnande av personuppgifter


För att kunna leverera våra tjänster till dig, är det nödvändigt att dela relevanta personuppgifter om dig till affärspartners som exempelvis hanterar beställning och returhantering, betalningslösningar etc.


Vi använder oss endast databehandlare som tillhandahåller tillräckliga garantier för att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i de relevanta lagarna om dataskydd, inklusive att säkerställa skyddet för den registrerades rättigheter.

4.2 Vi behandlar endast personuppgifter som är relevant

Vi behandlar endast personuppgifter om dig som är relevanta och nödvändiga i enlighet med de ändamål som har definierats tidigare. Ändamålet är avgörande för de typer av personuppgifter som vi behandlar om dig. Detsamma gäller omfattningen av de personuppgifter som vi använder. Det betyder att vi inte använder dina personuppgifter i en mer omfattande grad än nödvändigt för att kunna uppnå ändamålet.

4.3 Vi behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga
Vi samlar endast in, bearbetar och lagrar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna uppfylla vårt specifika ändamål. Dessutom kan det bestämmas enligt lag vilken typ av personuppgifter som är viktiga för att samla in och lagra för vår affärsverksamhet, t.ex. redovisningslagstiftning. Typen och omfattningen av de personuppgifter som vi behandlar kan likaså krävas för att uppfylla ett kontrakt eller annan juridisk skyldighet.

4.4 Vi kontrollerar och uppdaterar dina personuppgifter
Vi ser till att de personuppgifter som vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande. Vi ser också till att kontinuerligt uppdatera dina personuppgifter.

Eftersom vår tjänst är beroende av att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig att informera oss om det finns några relevanta förändringar gällande dina personuppgifter. Du kan själv logga in på din profil via vår webbplats eller använda vår kontaktinformation ovan för att meddela oss om dina eventuella ändringar.

4.5 Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga

Vi raderar alltid dina personuppgifter när det inte längre krävs i förbindelse med det ändamål som var anledningen till vår insamling, behandling och lagring av dina personuppgifter.

Vi lagrar personuppgifter som vi är skyldiga att behålla i enlighet med lagen, t.ex. bokföringslagstiftningen.


Dessutom raderar vi inaktiva användarprofiler, så kallade "medlemmar" efter ett års inaktivitet. Vi kontaktar användaren innan radering.

4.6 Vi ber om ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter


Vi kommer alltid att be om ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som har beskrivits ovan om det inte finns någon annan rättslig grund för insamlingen. Vi meddelar dig om en sådan rättslig grund och om våra berättigade intressen för att behandla dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen är nödvändig för utförandet av ett köpekontrakt som du är en del av eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan du ingår i ett kontrakt.

Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst återkalla det genom att kontakta oss. Använd ovanstående kontaktinformation (punkt 2.4) om du vill återkalla ditt samtycke eller vill be om ytterligare information. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandlingen som har skett baserat på samtycke innan återkallelsen.

4.7 Vi delar inte dina personuppgifter utan ditt samtycke

Om vi delar dina personuppgifter till samarbetspartners och andra aktörer t.ex. till marknadsföringsändamål samlar vi in ditt samtycke och informerar dig om vad dina personuppgifter kommer att användas till. Du kan när som helst invända mot denna form för delning. 

Läs mer om skydd av dina personuppgifter på nätet här: 

http://www.youronlinechoices.com/se/

Vi ber inte om ditt samtycke om vi är juridiskt skyldiga att dela dina personuppgifter, t.ex. som en del av en lagstadgad rapportering till en myndighet.

5.    Säkerhet

5.1    Vi skyddar dina personuppgifter
Vi skyddar dina personuppgifter för att undvika oavsiktlig förlust eller ändringar, mot obehörig publicering och mot att obehöriga personer får åtkomst till dem.

Vi använder databehandlare i EU som lagrar och behandlar personuppgifter på Les Deux vägnar i enlighet med denna policy och nuvarande lagstiftning.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev blir ditt namn och e-post överföras till Mailchimps servrar i USA. Mailchimp är integritetsskyddscertifierat (läs mer här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG), vilket betyder att EU-kommissionen har beslutat att Mailchimp uppfyller en adekvat skyddsnivå.

Om säkerhetsintrång skulle inträffa kommer vi att informera dig om intrånget innefattar en hög risk för dina rättigheter, exempelvis: Identitetsstöld, ekonomisk förlust, diskriminering eller andra betydande problem eller besvär.