Privacy Policy

1. Introduktion

Genom att använda webbplatsen www.lesdeux.se och våra anslutna tjänster; skriver upp dig till vårt nyhetsbrev, registrerar dig som kund eller genomför ett köp samtycker du till att Les Deux ApS (omnämns som Les Deux, “vi”, “oss”, eller “vår”) behandling av dina personuppgifter som beskrivs i denna privatlivs- och integritetspolicy (omnämns som “policyn”). 

2. Dataansvar

Les Deux är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen av personuppgifter som beskrivs i de följande avsnitt sker enligt gällande lagstiftning.

Om du vill komma i kontakt med oss, kan du göra det här:

Les Deux ApS
Raffinaderivej 10
2300 Copenhagen
Danmark
CVR-nummer: 33506465
Telefon: +45 78 74 53 35
E-post: costumercare@lesdeux.com

3. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida eller besöker oss hos en av våra återförsäljare.

3.1 Användning av webbplats utan registrering av tjänster

Det är möjligt att använda vår webbplats utan att vi samlar in dina personuppgifter. Du ska dock vara medveten om att vi använder oss av cookies, och om du väljer att inaktivera cookies kan det potentiellt reducera vår hemsidas funktionalitet. Om du accepterar vår användning av cookies på webbplatsen kommer vi att behandla de personuppgifter som du ger samtycke till att vi samlar in, bland annat information om din IP-adress, internet browser, vilka undersidor som du besöker samt hur länge du har varit aktiv på vår webbplats. Du kan läsa mer om cookie samt vilka cookies vi använder, till vilka syften och vem vi delar cookies med i vår cookiepolitik.

3.2 Registrering av tjänster och beställningar på vår webbplats

Om du registrerar dig för någon av våra tjänster, accepterar vissa cookies, kontaktar oss eller genomför en beställning på vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster till dig, förbättra vår service och säkra kvaliteten hos våra tjänster.

3.2.1 Beställningar

Les Deux behandlar följande information när du beställer via webbshoppen:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Land
 • Betalningsinformation
 • Inloggningsuppgifter & lösenord
 • IP-adresser(er)
 • Beställnings- och leveransinformation

Syftet med behandlingen är:

 • Administration av din relation till oss
 • Leverans av våra tjänster inklusive genomförandet av din beställning
 • Förbättrande av våra tjänster
 • Justera vår kommunikation och marknadsföring till dig

Den lagliga grunden för vår behandling av dina uppgifter är:

 • Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet vilket inkluderar behandling och leverans av din beställning (GDPR art. 6, stk. 1, litra b).
 • Vi behandlar även dina personuppgifter på grund av vårt legitima intresse av att anpassa vår kommunikation och marknadsföring till dig, t.ex. via sociala medier (artikel 6.1 (f) GDPR)
 • Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi även dina upplysningar för att anpassa vår kommunikation och marknadsföring till sig (GDPR art. 6, stk. 1, litra a).

I samband med din beställning delar vi dina uppgifter med följande tredje parter:

 • Fraktbolag som UPS för att de ska kunna leverera din beställning
 • Trustpilot för att Trustpilot ska kunna kontakta dig för att ge ett omdöme av din köpupplevelse
 • Social Media företag eller liknande tredje parter som vi samarbetar med i marknadsföring och reklam syfte.

3.2.2 Registrering som ”medlem”

Les Deux behandlar följande uppgifter när du registrerar dig som medlem på vår webbplats:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Övriga kontaktuppgifter som du måste upplysa
 • Information om tidigare köp

Syftet med behandlingen är

 • Att erbjuda dig en plattform där du kan få en överblick över alla dina tidigare köp
 • Att ge dig en bättre, smidigare och snabbare köpupplevelse
 • Anpassning av vår kommunikation och marknadsföring till dig.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina uppgifter är:

 • Vi behandlar dina personuppgifter på grund av vårt legitima intresse av att tillhandahålla och administrera din "medlemsprofil” och anpassa vår kommunikation och marknadsföring till dig (artikel 6.1 (f) GDPR)

Genom att registrera dig som "medlem" kan vi engagera tredje parter för att stödja vår plattform (databehandlare) och behandla dina personuppgifter. När du registrerar dig som "medlem" kan vi därmed dela dina personuppgifter med tredje part enligt beskrivningen ovan i avsnitt 3.2.1.

3.2.3 Nyhetsbrev och kontakt

Les Deux behandlar följande uppgifter när du registrerar dig till att motta vårt nyhetsbrev:

 • Namn
 • E-postadress
 • Övriga kontaktuppgifter som du måste upplysa

Syftet med behandlingen är:

 • Att skicka ut nyhetsbrev
 • Att svara på dina e-postmeddelanden och frågor
 • Anpassning av vår kommunikation och marknadsföring till dig.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina uppgifter är:

 • Efter mottagandet av ditt samtycke till att motta nyhetsbrev är vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter ett legitimt intresse, då vi ska uppfylla din önskan om att motta nyhetsbrev från oss (GDPR art. 6, stk. 1, litra f)
 • Om du kontaktar oss är vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter ett legitimt intresse, då vi vill besvara din förfrågan (GDPR art. 6, stk. 1, litra f)

Vi delar dina personuppgifter med tredje part, t.ex. Social Media företag eller liknande tredje parter som vi samarbetar med i marknadsföringssyfte. Utöver detta kan vi även engagera leverantörer som värdföretag och leverantörer av nyhetsbrevstjänster (databehandlare).

4. Personuppgiftsansvariga och överföring av personuppgifter till tredje land

Dina personuppgifter kan delas med leverantörer, distributörer, samarbetspartners, avtalspartners eller andra tredje parter som behandlar data på vägnar av Les Deux (personuppgiftsansvariga). Genom användandet av en personuppgiftsansvarig säkrar Les Deux att ett skriftligt avtal ingås, enligt vilket den personuppgiftsansvarige endast får behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och för ändamål som anges i denna policy. Det kommer att krävas att den personuppgiftsansvarige vidtar adekvata organisatoriska och säkerhetsåtgärder.

Les Deux överför endast personuppgifter till länder utanför EU / EES när lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dem, vilket är ett krav enligt Dataskyddsförordningen. Överföring av personuppgifter till mottagare i tredje länder sker på lämplig rättslig grund för överföring; i de flesta fall enligt Europeiska kommissionens standardavtal.

För att stödja funktioner i samband med köp på vår webbplats använder vi Shopify, som i grundläggande endast behandlar information inom EU / EES. Shopify kan även överföra information till Kanada som är godkänd av EU-kommissionen som ett säkert tredje land, eftersom Shopify omfattas av den kanadensiska dataskyddslagen.

5. Lagring av uppgifter

Vi raderar alltid dina personuppgifter när det inte längre krävs i förbindelse med ovanstående ändamål.

Vi lagrar dessutom dina uppgifter om vi är skyldiga att behålla dem i enlighet med rådande lagar, exempelvis bokföringslagen som kräver att vi sparar och arkiverar vissa uppgifter i fem år.

Dessutom raderar vi inaktiva användarprofiler, så kallade "medlemmar" efter ett års inaktivitet. Vi kontaktar användaren innan radering.

6. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Om dina uppgifter är felaktiga eller vilseledande har du rätt att begära att dessa uppgifter ska rättas. Du har även rätt till att begära att Les Deux raderar eller begränsar behandlingen av dina upplysningar, i vissa tillfällen kan du göra invändningar mot behandling av dina uppgifter och du har även rätt till dataportabilitet. Om du önskar att använda dina rättigheter kan du kontakta oss på customercare@lesdeux.com eller via brev Les Deux ApS, Raffinaderivej 10 J, 2300 Copenhagen, Denmark

Om du anser att vår behandling av dina uppgifter är i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Läs mer om hur du lämnar ett klagomål till Datainspektionen här: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

Om du väljer att ta tillbaka samtycket påverkar det inte lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter mot bakgrund av tidigare meddelat samtycke fram till den tidpunkt som du tar tillbaka samtycket. Om du motsätter dig insamling och behandling får det verkan först från denna tidpunkt.

Nyhetsbrev

Registrera dig för de senaste nyheterna

© 2024 Les Deux Inc. All Rights Reserved.